Administracja serwerami

Osoby prowadzące

Wykład:

 • dr inż. Sławomir Koczubiej

Laboratoria:

 • dr inż. Sławomir Koczubiej

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Budowa i rola systemu operacyjnego, zadania systemu operacyjnego. Pliki i systemy plików.

2.

Emulacja, wirtualizacja, hipernadzorcy. Budowa systemu operacyjnego GNU/Linux, jądra, moduły.

3.

Struktura katalogów, zarządzanie dyskami, zarządzanie partycjami. Pliki w linuksie, potoki, linki, prawa dostępu.

4.

Zarządzanie siecią, interfejsy sieciowe, protokoły. Usługi sieciowe, demony.

5.

Wyrażenia regularne, zastosowanie.

6.

Podstawy języka Perl.

B. Tematyka laboratoriów (30 godz.)

1.

Wirtualizacja. Instalacja i konfiguracja systemów Windows i GNU/Linux.

2.

Pliki, katalogi, prawa dostępu. Szukanie i przeszukiwanie plików.

3.

Powłoka. Polecenia jako root. Instalacja oprogramowania. Edytor vi. Zarządzanie użytkownikami.

4.

Zarządzanie partycjami i systemami plików. Archiwa.

5.

Start systemu, zarządzanie usługami. Zarządzanie procesami. Automatyzacja.

6.

Konfiguracja i diagnostyka sieci. Monitorowanie systemu. Zarządzanie sprzętem.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunki zaliczenia wykładu - egzamin zaliczeniowy po zakończeniu wykładów.
Warunki zaliczenia laboratoriów - wykonanie ćwiczeń, instalacja i konfiguracja serwera.

D. Wykaz zalecanej literatury

 1. Stencel K. Systemy operacyjne. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004.
 2. Negus C. Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 3. Ward B. Jak działa Linux. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 4. McCallister M. SUSE Linux 10. Księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 5. Camou M., Goerzen J., Van Couwenberghe A. Debian Linux. Księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.
 6. Tanenbaum A. S., Wetherall D. J. Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 7. Haugdahl J. S. Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.
 8. Schwartz R. L., Phoenix T., d foy B. Perl. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 9. Mark L. M., Ascher D. Python. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.

E. Materiały do pobrania

Wykład:

 • Administracja serwerami

Laboratoria:

 1. Wirtualizacja, instalacja wybranego systemu operacyjnego
 2. Instalacja SUSE Linux Enterprise Server
 3. Podręczniki
 4. Praca z plikami i katalogami
 5. Prawa dostępu
 6. Szukanie plików
 7. Przeszukiwanie plików
 8. Powłoka
 9. Instalacja oprogramowania
 10. Archiwa
 11. Edytor vi
 12. Polecenia jako root
 13. Automatyzacja
 14. Zarządzanie użytkownikami
 15. Zarządzanie partycjami i systemami plików
 16. Konfiguracja i diagnostyka sieci
 17. Start systemu, zarządzanie usługami
 18. Zarządzanie procesami
 19. Monitorowanie systemu
 20. Zarządzanie sprzętem

Praca w grupach

 1. DHCP
 2. SSH
 3. FTP
 4. HTTP
 5. NTP
 6. NFS
 7. SAMBA
 8. CUPS
 9. LVM
 10. QUOTA
 11. IPTABLES
 12. Klonowanie

Materiały dodatkowe:

 • Sieci lokalne
 • SUSE Linux Enterprise Server Documentation
© Zakład Informatyki Stosowanej