rekrutacja – rok akademicki 2016/2017

 

Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017

załącznik do uchwały

Zbiór przykładowych zadań egzaminacyjnych z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek wzornictwo przemysłowe


Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja na studia w semestrze zimowym

Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
I stopnia II stopnia
WBiA Architektura - - -
Budownictwo 1 -
Geologia Inżynierska - - -
WEAiI Elektrotechnika 2 -
Elektronika i Telekomunikacja - -
Energetyka - -
Informatyka 3 -
WIŚGiE Geodezja i Kartografia - - -
Inżynieria Środowiska 4 -
WMiBM Automatyka i Robotyka 5 -
Inżynieria Bezpieczeństwa - -
Mechanika i Budowa Maszyn 6 -
Transport 7 -
Wzornictwo przemysłowe - - -
WZiMK
Ekonomia
Inżynieria Danych - - -
Logistyka - -
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8 -

Wybór specjalności na studiach II stopnia dokonywany w trakcie rekrutacji

Specjalności na studiach II stopnia na kierunkach:

 • 1 Budownictwo:
  * konstrukcje budowlane
  * budowa dróg
  * technologia i organizacja budownictwa
  * mosty

 • 2 Elektrotechnika:
  * automatyka
  * elektroenergetyka (tylko studia stacjonarne)
  * elektronika przemysłowa i energoelektronika
  * elektronika i telekomunikacja (tylko studia stacjonarne)
  * komputerowe systemy pomiarowe
  * przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

 • 3 Informatyka po studiach inżynierskich:
  * grafika komputerowa
  * systemy informacyjne

 • Inżynieria Środowiska:
  * sieci i instalacje sanitarne (tylko studia stacjonarne)
  * ogrzewnictwo i wentylacja
  * zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  * instalacje i systemy ochrony środowiska (tylko studia stacjonarne)

 • 5 Automatyka i Robotyka:
  * automatyka przemysłowa
  * sterowanie obiektami mobilnymi (tylko studia stacjonarne)

 • 6 Mechanika i Budowa Maszyn:
  * CAD/CAE (tylko studia stacjonarne)
  * eksploatacja i logistyka
  * eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
  * samochody i ciągniki
  * komputerowe wspomaganie wytwarzania
  * komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  * uzbrojenie i techniki informatyczne
  * inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

 • 7 Transport:
  * transport samochodowy
  * logistyka i spedycja

 • 8 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  * informatyka w zarządzaniu i modelowaniu (tylko studia stacjonarne)
  * inżynieria zarządzania
  * zarządzanie przedsiębiorstwem.


Terminy dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:
rekrutacja dodatkowa
11.09.2015, 18-30.09.2015
poniedziałek-sobota, godz. 10-13

Dane kontaktowe:

wydział kierunek sekretarz komisji e-mail bud. pok. telefon
(w terminach dyżurów)
WBiA
 • Architektura
 • Budownictwo
 • Geologia Inżynierska
dr inż.
Przemysław Świercz
rekrutacja_wbia@tu.kielce.pl 2.03 41-34-24-848
WEAiI
 • Elektronika
  i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Informatyka
dr inż.
Marek Fijałkowski
m.fijalkowski@tu.kielce.pl 3 41-34-24-115
41-34-24-203
WIŚGiE
 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Środowiska
dr Małgorzata Widłak mwidlak@tu.kielce.pl 2.19 41-34-24-890
41-34-24-807
WMiBM
 • Automatyka i Robotyka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Mechanika
  i Budowa Maszyn
 • Transport
 • Wzornictwo Przemysłowe
dr inż.
Robert Kaniowski
kaniowski@tu.kielce.pl 7 41-34-24-356
41-34-24-458
WZiMK
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Ekonomia
 • Inżynieria danych
 • Logistyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Małgorzata Lucińska lucinska@tu.kielce.pl 20 41-34-24-301
728 971 845
 • Szczegółowych informacji udziela

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: 41 34 24 136, 41 34 24 598, 41 34 24 137