rekrutacja

W roku akademickim 2014 / 2015 Politechnika Świętokrzyska
prowadzi rekrutację na 17 kierunków kształcenia w ramach 5 wydziałów

informacji udziela
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: 41 34 24 136, 41 34 24 598, 41 34 24 137


Informator dla kandydatów na studia 2014/2015


Uchwała Nr 53/13 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 kwietnia 2013
 sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/13 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015


kropka_wbia WBiA kropka_weaii WEAiI kropka_wisgie WIŚGiE kropka_wmibm WMiBM kropka_wzimk WZiMK
 • Architektura i Urbanistyka
 • Budownictwo
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Energetyka
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Środowiska
 • Automatyka i Robotyka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Transport
 • Wzornictwo Przemysłowe – nowy kierunek
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

wydział kierunek sekretarz komisji e-mail pokój telefon
WBiA
 • Architektura i Urbanistyka
 • Budownictwo
dr inż. Urszula Pawlak u.pawlak@tu.kielce.pl 2.02, bud. A 41-34-24-803
WEAiI
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Informatyka
dr inż. Marek Fijałkowski m.fijalkowski@tu.kielce.pl 3, bud. D 41-34-24-115
WIŚGiE
 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Środowiska
dr Małgorzata Widłak mwidlak@tu.kielce.pl 2.18, Energis 41-34-24-890
WMiBM
 • Automatyka i Robotyka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Transport
 • Wzornictwo Przemysłowe
dr inż. Robert Kaniowski kaniowski@tu.kielce.pl 7, bud B 41-34-24-356
WZiMK
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Monika Skóra mskora@tu.kielce.pl 0.29, bud C 41-34-24-301

Rekrutacja na kierunki

informacja wkrótce

kierunek stacjonarne niestacjonarne
II stopnia
Architektura i Urbanistyka sem. letni sem. zimowy
Budownictwo 1 sem. letni sem. zimowy
Elektrotechnika 2 sem. letni sem. zimowy
Elektronika i Telekomunikacja sem. zimowy  
Informatyka 3 sem. letni sem. zimowy
Energetyka    
Automatyka i Robotyka 4 sem. letni sem. zimowy
Mechanika i Budowa Maszyn 5 sem. letni sem. zimowy
Transport 6 sem. letni sem. zimowy
Inżynieria Bezpieczeństwa    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8,9 sem. letni sem. letni, sem. zimowy
Ekonomia sem. zimowy sem. zimowy
Edukacja Techniczno-Informatyczna    
Logistyka    
Geodezja i Kartografia    
Inżynieria Środowiska 7 sem. letni sem. zimowy

* Wybór specjalności na studiach II stopnia dokonywany w trakcie rekrutacji

Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunkach:

 • 1. Budownictwo:
  * konstrukcje budowlane
  * budowa dróg
  * technologia i organizacja budownictwa

 • 2. Elektrotechnika:
  * automatyka
  * elektronika przemysłowa i energoelektronika
  * elektronika i telekomunikacja
  * informatyka techniczna
  * komputerowe systemy pomiarowe
  * przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
  * telekomunikacja.

 • 3. Informatyka po studiach inżynierskich i licencjackich:
  * grafika komputerowa
  * systemy informacyjne

 • 4. Automatyka i Robotyka:
  * automatyka przemysłowa
  * sterowanie obiektami mobilnymi

 • 5. Mechanika i Budowa Maszyn:
  * CAD/CAE
  * eksploatacja i logistyka
  * eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
  * samochody i ciągniki
  * komputerowe wspomaganie wytwarzania
  * komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  * uzbrojenie i techniki informatyczne
  * inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

 • 6. Transport:
  * transport samochodowy
  * logistyka i spedycja

 • 7. Inżynieria Środowiska:
  * sieci i instalacje sanitarne
  * ogrzewnictwo i wentylacja
  * zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  * instalacje i systemy ochrony środowiska

 • 8. Zarz±dzanie i Inżynieria Produkcji
  * informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
  * inżynieria zarządzania
  * zarządzanie przedsiębiorstwem.

Specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku:

 • 9. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  * inżynieria zarządzania
  * zarządzanie przedsiębiorstwem.