rekrutacja

Dane kontaktowe Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

wydział kierunek sekretarz komisji e-mail bud. pok. telefon
(w terminach dyżurów)
WBiA
 • Architektura
 • Budownictwo
dr inż.
Urszula Pawlak
u.pawlak@tu.kielce.pl 2.02 41-34-24-803
41-34-24-848
WEAiI
 • Elektronika
  i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Informatyka
dr inż.
Marek Fijałkowski
m.fijalkowski@tu.kielce.pl 3 41-34-24-115
41-34-24-203
WIŚGiE
 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Środowiska
dr Małgorzata Widłak mwidlak@tu.kielce.pl 2.19 41-34-24-890
41-34-24-807
WMiBM
 • Automatyka i Robotyka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Mechanika
  i Budowa Maszyn
 • Transport
 • Wzornictwo Przemysłowe
dr inż.
Robert Kaniowski
kaniowski@tu.kielce.pl 7 41-34-24-356
41-34-24-458
WZiMK
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Monika Skóra mskora@tu.kielce.pl 20 41-34-24-301
41-34-24-312
 • Szczegółowych informacji udziela

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: 41 34 24 136, 41 34 24 598, 41 34 24 137


Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja na studia II stopnia w semestrze letnim

 

kierunek stacjonarne niestacjonarne
II stopnia
WBiA Architektura -
Budownictwo 1 -
WEAiI Elektrotechnika 2 -
Elektronika i Telekomunikacja - -
Energetyka - -
Informatyka 3 -
WIŚGiE Geodezja i Kartografia - -
Inżynieria Środowiska 4 -
WMiBM Automatyka i Robotyka 5 -
Inżynieria Bezpieczeństwa - -
Mechanika i Budowa Maszyn 6 -
Transport 7 -
Wzornictwo przemysłowe - -
WZiMK Edukacja Techniczno-Informatyczna - -
Ekonomia - -
Logistyka - -
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8

* Wybór specjalności na studiach II stopnia dokonywany w trakcie rekrutacji

Specjalności na studiach II stopnia na kierunkach:

 • 1 Budownictwo:
  * konstrukcje budowlane
  * budowa dróg
  * technologia i organizacja budownictwa
  * mosty

 • 2 Elektrotechnika:
  * automatyka
  * elektroenergetyka (tylko studia stacjonarne)
  * elektronika przemysłowa i energoelektronika
  * elektronika i telekomunikacja (tylko studia stacjonarne)
  * komputerowe systemy pomiarowe
  * przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

 • 3 Informatyka po studiach inżynierskich:
  * grafika komputerowa
  * systemy informacyjne

 • Inżynieria Środowiska:
  * sieci i instalacje sanitarne (tylko studia stacjonarne)
  * ogrzewnictwo i wentylacja
  * zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  * instalacje i systemy ochrony środowiska (tylko studia stacjonarne)

 • 5 Automatyka i Robotyka:
  * automatyka przemysłowa
  * sterowanie obiektami mobilnymi (tylko studia stacjonarne)

 • 6 Mechanika i Budowa Maszyn:
  * CAD/CAE (tylko studia stacjonarne)
  * eksploatacja i logistyka
  * eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
  * samochody i ciągniki
  * komputerowe wspomaganie wytwarzania
  * komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  * uzbrojenie i techniki informatyczne
  * inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

 • 7 Transport:
  * transport samochodowy
  * logistyka i spedycja

 • 8 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  * informatyka w zarządzaniu i modelowaniu (tylko studia stacjonarne)
  * inżynieria zarządzania
  * zarządzanie przedsiębiorstwem.


W roku akademickim 2014 / 2015 Politechnika Świętokrzyska
prowadzi rekrutację na 17 kierunków kształcenia w ramach 5 wydziałów

 

kropka_wbia WBiA kropka_weaii WEAiI kropka_wisgie WIŚGiE kropka_wmibm WMiBM kropka_wzimk WZiMK
 • Architektura
 • Budownictwo
 • Elektronika
  i Telekomunikacja
 • Energetyka
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Środowiska
 • Automatyka i Robotyka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Transport
 • Wzornictwo Przemysłowe
   nowy kierunek inżynierski
 • Edukacja
  Techniczno-Informatyczna
 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Zarządzanie
  i Inżynieria Produkcji

 


Informator dla kandydatów na studia 2015/2016 (PDF)

Informator dla kandydatów na studia 2015/2016 (WWW)


Uchwała Nr 53/13 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 kwietnia 2013
 sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała Nr 118/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/13 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka 2014