Aktualności

Partnerzy Politechniki Świętokrzyskiej
w realizacji projektu Foresight

Na mocy umowy, zawartej w Kielcach dniu 23 stycznia 2006 roku na potrzeby realizacji projektu badawczego zamawianego w obszarze rozwoju technologii pn. "Priorytetowe Technologie dla Zrównoważonego Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego" związanego z monitorowaniem i prognozowaniem rozwoju wiodących technologii województwa w aspekcie perspektywy średnio- i długoterminowej Partnerami Politechniki Świętokrzyskiej w realizacji tego projektu, reprezentującymi wiodące gałęzie nauki, gospodarki i wsparcia biznesu istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego zostały:

 1. Akademia Świętokrzyska ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, reprezentowana przez prof. zw. dr hab. Reginę Renz,
 2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji ul. Karczówkowska 41, 25-713 Kielce, reprezentowana przez Rektora dr Andrzeja Juszczyka,
 3. Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką, ul. Podklasztona 117, 25-714 Kielce, reprezentowana przez Rektora dr Jana Telusa,
 4. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce, reprezentowane przez Prezesa Zarządu dr inż. Artura Bartosika,
 5. Staropolska Izba Przemyslowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, reprezentowana przez Prezydenta Ryszarda Zbróga,
 6. Fundacja im. Stanisława Staszica, Al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce, reprezentowana przez Dyrektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Neimitza,
 7. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Henryka Krekorę i Wiceprezesa Cezarego Tkaczyka,
 8. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., ul. J. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Władysława Semeniuka,
 9. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Mieszka I, 26-200 Końskie, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marka Mikę i Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Kośmidra,
 10. Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Ryszarda Nosowicza,
 11. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, reprezentowane przez Dyrektora dr n. med. Stanisława Góździa,
 12. Stanisławem Szczepaniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INVEX" Stanisław Szczepaniak z siedzibą w Kielcach, ul. Łódzka 220, 25-655 Kielce,
 13. Odlewnie Polskie S.A., ul. Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Rondudę i Wiceprezesa Zarządu Leszka Walczyka,
 14. Elektrociepłownia Kielce S.A., ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Mariana Strzeleckiego i Prokurenta Dyrektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju Mariusza Tytonia.

Projekt został przygotowany w celu określenia strategicznych kierunków rozwoju technologicznego województwa świętokrzyskiego oraz optymalnego wykorzystania środków przeznaczonych na ten rozwój w latach 2007-2020.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006