Współczesne systemy komputerowe

Tematyka wykładów

 • Wstęp. Budowa i architektura komputera.
 • Architektura i organizacja pamięci.Dane i ich reprezentacja.
 • Model programowy i struktura użytkowa komputera.
 • Zasoby komputera. Współczesne architektury komputera.
 • System operacyjny, definicja, zadania, klasyfikacja.
 • Budowa systemu operacyjnego, procesy. Systemy i typy plików. Operacje na plikach.
 • Wirtualizacja. Cechy wybranych współczesnych systemów operacyjnych.

Tematyka laboratoriów

 • Oprogramowanie do wirtualizacji. Instalacja systemu operacyjnego.
 • Wstępna konfiguracja systemu operacyjnego.
 • Pliki, katalogi, prawa dostępu, wyszukiwanie plików.
 • Instalacja oprogramowania. Archiwizacja.
 • Zarządzanie użytkownikami i zasobami dyskowymi.
 • Start systemu operacyjnego. Zarządzanie procesami i usługami.
 • Monitorowanie systemu operacyjnego.

Zaliczenie przedmiotu

 • Warunki zaliczenia wykładu - egzamin zaliczeniowy po zakończeniu wykładów.
 • Warunki zaliczenia laboratoriów - wykonanie ćwiczeń praktycznych i zaliczenie sprawdzianów kontrolnych.

Literatura

 • Grzywak A. Budowa i projektowanie komputerów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 • Stallings W. Organizacja i architektura systemu komputerowego. WNT, Warszawa 2004.
 • Biernat J. Architektura komputerów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 • Stencel K. Systemy operacyjne. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004.
 • Negus C. Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 • Ward B. Jak działa Linux. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 • McCallister M. SUSE Linux 10. Księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Camou M., Goerzen J., Van Couwenberghe A. Debian Linux. Księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.

Materiały

Wykład

Laboratoria

 1. Tworzenie maszyny wirtualnej
 2. Instalacja Windows
 3. Instalacja Debian GNU/Linux
 4. Instalacja dodatków Guest Additions
 5. Podręczniki man
 6. Praca z plikami i katalogami
 7. Prawa dostępu
 8. Szukanie plików
 9. Przeszukiwanie plików
 10. Archiwa i kopie
 11. Powłoka i zmienne
 12. Zarządzanie partycjami i systemami plików
 13. Start systemu, zarządzanie usługami
 14. Zarządzanie procesami

Ćwiczenia dodatkowe

 1. Edytor vi
 2. Zarządzanie użytkownikami
 3. Monitorowanie systemu
 4. Instalacja oprogramowania
 5. Polecenia jako root
 6. Automatyzacja i planowanie
 7. Konfiguracja i diagnostyka sieci
 8. Zarządzanie sprzętem