programy

Programy powstały podczas pracy nad rozprawą doktorską. Zostały napisane i testowane w systemie MATLAB 7.3.0.267 (R2006b).