Programowanie obiektowe C++ w środowisku Windows

Tematyka wykładów

 • Wstęp do programowania w C. Instrukcje, zmienne i ich typy, tablice w języku C.
 • Funkcje, obsługa wejścia i wyjścia w języku, obsługa plików w języku C.
 • Wprowadzenie do programowania w języku C++.
 • Obiekty i klasy. Ochrona i kapsułkowanie.
 • Dziedziczenie, dziedziczenie wielobazowe. Polimorfizm.
 • Wyjątki i ich obsługa.
 • Obiekty i zarządzanie pamięcią. Tworzenie i niszczenie obiektów.
 • Operatory przeciążone. Strumienie i obsługa plików.

Tematyka laboratoriów

 • Struktura programu w języku C. Rola plików nagłówkowych.
 • Operacje wejścia-wyjścia z wykorzystaniem biblioteki języka C.
 • Wybrane operatory. Własności i priorytety operatorów.
 • Instrukcje warunkowa przełączające, pętle. Algorytmy przetwarzania iteracyjnego.
 • Tablice i instrukcje pętli.
 • Definiowane funkcji. Przekazywanie parametrów.
 • Rodzaje błędów i ich diagnozowanie. Testowanie programu.
 • Struktura programu w języku C++.
 • Definiowane klas. Składowe klasy, obiekty.
 • Dziedziczenie i dziedziczenie wielobazowe.
 • Polimorfizm i tablice wskaźników.
 • Tworzenie i niszczenie obiektów. Konstruktor, destruktor i zarządzanie pamięcią.
 • Przeciążanie operatorów.
 • Strumieniowa obsługa plików.

Zaliczenie przedmiotu

 • Warunki zaliczenia wykładu - egzamin zaliczeniowy po zakończeniu wykładów.
 • Warunki zaliczenia laboratoriów - wykonanie ćwiczeń praktycznych i zaliczenie sprawdzianów kontrolnych.

Literatura

 • Prata S. Szkoła programowania. Język C. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Kernighan B., Ritchie P. Język ANSI C. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2004.
 • Prata S. Szkoła programowania. Język C++. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Grębosz J. Symfonia C++ Standard. Wydawnictwo Edition 2000, Kraków 2009.
 • Eckel B. Thinking in C++. Edycja polska. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.

Materiały

Wykład

Laboratoria

 1. Komunikacja z użytkownikiem, proste algorytmy obliczeniowe
 2. Pętle, proste funkcje
 3. Pętle, tablice jednowymiarowe
 4. Tablice jako parametry funkcji
 5. Proste obiekty, dziedziczenie
 6. Obiekty, tablice obiektów
 7. Polimorfizm, tablice obiektów
 8. Obiekty, konstruktory, operatory