notka

Stopnie zawodowe i naukowe

Udział w kursach i szkoleniach

 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 2003.
 • SAIR LINUX & GNU, #LX 102 System Administration. Centrum Technik Sieciowych, Warszawa 08-12.09.2003.
 • Nonlinear Computational Solid & Structural Mechanics. Theoretical formulation, FEM technology and computations. Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche CNR, Pavia 14-18.05.2007.
 • SUSE Linux Enterprise Server 10 Advance Administration. Compendium Education Center, Kraków 26-30.01.2009.
 • Szkoła z Mechaniki, Konferencja Nauki Ścisłe w Technice, Szczawnica 13-15.09.2010.

Kierunki działalności dydaktycznej

 • Podstawy informatyki.
 • Technologie informacyjne.
 • Technologie internetowe.
 • Programowanie w C++.
 • Metody obliczeniowe.
 • Metody komputerowe.
 • Współczesne systemy komputerowe.
 • Grafika komputerowa.

dorobek

Publikacje i referaty naukowe

 • Z. Lis, współpraca S. Koczubiej. Fraktalne widzenie świata. Prezentacje festiwalowe Kielce 2000, Dom Wydawniczy Kossowski, Kielce 2000.
 • Z. Lis, współpraca S. Koczubiej. Nowy język natury - impresje fraktalne. Prezentacje festiwalowe Kielce 2002, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
 • S. Koczubiej. E-głosowanie jako element demokracji w społeczeństwie demokratycznym. Problemy Humanistyki nr 8/9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2004, s.261-273. Zobacz.
 • S. Koczubiej. Zmiany niezbędne do wprowadzenia i wykorzystania e-rządu. Rocznik Politologiczny nr 2/2004, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s.165-149. Zobacz.
 • C. Cichoń, S. Koczubiej. Przestrzenny element węzłowy ramy o prętach cienkościennych. Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom III - Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, s.455-462. Zobacz.
 • C. Cichoń, S. Koczubiej. Konsystentny model MES dla ram przestrzennych o prętach cienkościennych. Czasopismo Techniczne z. 21, Budownictwo 1-B/2008, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Krąków 2008, s.3-20. Zobacz.
 • S. Koczubiej. Modelowanie skoczenie elementowe rzeczywistych warunków brzegowych w ramach cienkościennych. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1799, Budownictwo z. 113, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s.115-124. Zobacz.
 • S. Koczubiej, C. Cichoń. Konsystentne połączenie modeli 1D i 3D w analizie MES wyboczenia ram o prętach cienkościennych. XII Sympozjum stateczności konstrukcji, Zakopane 07-11.09.2009, Materiały konferencyjne, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s.183-190. Zobacz.
 • S. Koczubiej, C. Cichoń. Shell-beam model of thin-walled space structures for geometrical nonlinear analysis. 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Warszawa 09-12.05.2011, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, s.255-256. Zobacz.
 • S. Koczubiej. Analytical and numerical computations of tangent stiffness matrix in geometrically nonlinear analysis of thin-walled structures. 4th GACM Colloquium on Computational Mechanics, Drezno 30.08-02.09.2011, Fakultat Bauingeineurwesen, Institut fur Statik und Dynamik der Tragwerke. Zobacz.
 • S. Koczubiej, C. Cichoń. Model powłokowo-belkowy MES analizy stateczności ram przestrzennych o prętach cienkościennych otwartych. XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Słok k. Bełchatowa 18-21.10.2011, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011, s.149-150. Zobacz.
 • S. Koczubiej, C. Cichoń. Model powłokowo-belkowy mes analizy stateczności ram przestrzennych o prętach cienkościennych otwartych. Modelowanie Inżynierskie, Nr 44, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, s.131-138. Zobacz.
 • C. Cichoń, S. Koczubiej. Geometrically nonlinear analysis of thin-walled structures with open cross-section using FE shell-beam models. Stability of Structures XIII Symposium, Zakopane 17-21.09.2012. Materiały konferencyjne, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s.195-202. Zobacz.
 • S. Koczubiej, C. Cichoń. Static and global stability analysis of thin-walled structures in finite element method formulation. Statics Dynamics and Stability of Structures, Vol. 3 - Review and Current Trends in Stability of Structures, Technical University of Lodz Press, Lodz 2013, s.197-223. Zobacz.
 • S. Koczubiej, C. Cichoń. Global static and stability analysis of thin-walled structures with open cross-section using FE shell-beam models. Thin-Walled Structures, 82, 2014, s.196-211. Zobacz.
 • S. Koczubiej, C. Cichoń. Zastosowanie obliczeń symbolicznych i języka programowania PERL w geometrycznie nieliniowej analizie MES konstrukcji cienkościennych. ZK2014 - Konstrukcje Metalowe, Kielce-Suchedniów 02-04.07.2014. Materiały konferencyjne, TT Press Engineering & Architectur, Kielce 2014, s.186-189. Zobacz.
 • S. Koczubiej. Zastosowanie obliczeń symbolicznych i wyrażeń regularnych w geometrycznie nieliniowej analizie MES konstrukcji cienkościennych. Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, s.205-216.

Udział w konferencjach

 • 53 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Białystok-Krynica 16-21.09.2007.
 • IX Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice-Szczyrk 06-08.11.2008.
 • XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane 07-11.09.2009.
 • Konferencja Nauki Ścisłe w Technice, Szczawnica 13-15.09.2010.
 • 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Warszawa 09-12.05.2011.
 • 4th GACM Colloquium on Computational Mechanics, Drezno 30.08-02.09.2011.
 • XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Słok k. Bełchatowa 18-21.10.2011.
 • Stability of Structures XIII Symposium, Zakopane 17-21.09.2012.
 • ZK2014 - Konstrukcje Metalowe, Kielce-Suchedniów 02-04.07.2014.
 • XIII Sympozjum Ekonomia-Technika-Zarządzanie, Kielce 29-30.09.2016.

Prace badawcze

 • Analiza statyczna ram cienkościennych z uwzględnieniem rzeczywistych sztywności węzłów. 4.12/8.58, 2006-2007.
 • Modelowanie skoczenie elementowe rzeczywistych warunków brzegowych w ramach cienkościennych. 4.15/8.53, 2008.
 • Zastosowanie metody funkcji kary w powłokowo belkowym modelu MES analizy statycznej i wyboczenia ram o prętach. 4.15/8.57, 2009.
 • Model powłokowo-belkowy MES w analizie statycznej i stateczności konstrukcji o prętach cienkościennych otwartych. 4.15/6.01 (N N501 069238), 2010-2011.
 • Rozwijanie technologii informatycznych, integrujących oprogramowanie i sprzęt komputerowy w zagadnieniach analizy numerycznej wybranych problemów mechaniki, 4.15/7.01, 2011-2013.
 • Analiza statyczna i stateczności sprężysto-plastycznych konstrukcji cienkościennych wykorzystująca model powłokowo-belkowy MES i wymagania norm Eurokod 3. MNSP.ZKIS.14.006, 2014.
 • Opracowanie i aplikacja spręysto-plastycznych elementów węzłowych w analizie statycznej i stateczności konstrukcji cienkościennych o prętach otwartych, wykorzystującej model mieszany powłokowo-belkowy. MNSP.ZKIS.15.002, 2015-2017.