Interfejsy aplikacji w środowisku Windows

Tematyka wykładów

 • Wprowadzenie do języka orientowanego obiektowo. Kompilatory i środowiska programistyczne dostępne dla systemu operacyjnego Windows. Zmienne i typy. Instrukcje sterujące, tablice i listy. Klasy, obiekty, metody.
 • Operacje na tekstach, znaki specjalne, przetwarzanie łańcuchów znaków. Aplikacje konsolowe z parametrami.
 • Biblioteki programistyczne w systemie operacyjnym Windows.
 • Interfejs graficzny, budowa, zadania. Technologie budowy interfejsu graficznego w systemie operacyjnym Windows (Windows Form, WPF, Qt lub inne).
 • Organizacja dostępu do bazy danych. Wybrana technologia i obsługa baz danych.

Tematyka laboratoriów

 • Środowisko programowania. Struktura projektu. Budowa prostej aplikacji orientowanej obiektowo.
 • Przetwarzanie warunkowe i iteracyjne. Aplikacje przetwarzające łańcuchy znaków. Budowa aplikacji konsolowej z obsługą wywołania parametrycznego. Obsługa parametrów linii poleceń systemu Windows.
 • Opracowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika. Aplikacje sterowane zdarzeniami.
 • Współpraca z plikami. Cechy systemu plików w systemie operacyjnym Windows.
 • Tworzenie przykładowej bazy danych w wybranym systemie zarządzania relacyjnymi bazami danych. Budowa aplikacji do przeglądania tabeli bazy danych. Edycja danych w tabeli, obsługi powiązanych tabel w bazie danych.

Zaliczenie przedmiotu

 • Warunki zaliczenia wykładu - egzamin zaliczeniowy po zakończeniu wykładów.
 • Warunki zaliczenia laboratoriów - wykonanie ćwiczeń praktycznych i zaliczenie sprawdzianów kontrolnych.

Literatura

 • Chappell O. Zrozumieć platformę .NET. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • Lee W. M. C# 2008. Warsztat programisty. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.
 • Matulewski J. C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 • Michelsen K. Język C#. Szkoła programowania. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

Materiały

Wykład

Laboratoria

 1. Przetwarzanie łańcuchów znaków
 2. Aplikacje z wywołaniem parametrycznym
 3. Struktura aplikacji Qt
 4. Qt - kontrolki, sygnały, sloty
 5. Qt – menu, pasek narzędziowy
 6. Qt - kontrolki, zadania
 7. Qt - edytor tekstu
 8. Qt - aplikacja wielookienkowa