Elementy projektowania inżynierskiego

Tematyka wykładów

 • Podstawy teoretyczne projektowania inżynierskiego: podstawowe pojęcia, czynniki projektowania. Inżynieria systemów w projektowaniu: system, otoczenie systemu.
 • Charakterystyka procesu projektowania: struktura procesu projektowania, metody działań podstawowych w procesie projektowania.
 • Normy: zasady tworzenia norm, normy polskie, europejskie i międzynarodowe, klasyfikacja i oznaczenie norm, przykłady stosowania.
 • Przykład projektowana inżynierskiego: algorytm projektowania, fazy analizy i weryfikacji.
 • Komercyjne systemy komputerowe, przykładowe realizacje obliczeniowe.
 • Zastosowanie MES w projektowaniu konstrukcji: model teoretyczny, model obliczeniowy, założenia, obciążenia, analiza, weryfikacja.

Tematyka laboratoriów

 • Przypomnienie systemu Mathcad, obliczenia wektorowe i macierzowe w systemie Mathcad.
 • Rozwiązanie statyczne pręta metodą MES, projektowanie elementów konstrukcji obciążonych statycznie.
 • Rozwiązanie statyczne belki metodą MES, projektowanie elementów konstrukcji obciążonych statycznie.
 • Wprowadzenie do programu Abaqus.
 • Elementy zaawansowanej analizy w systemie Abaqus.

Zaliczenie przedmiotu

 • Warunki zaliczenia wykładu - kolokwium zaliczeniowe po zakończeniu wykładów.
 • Warunki zaliczenia laboratoriów - wykonanie ćwiczeń praktycznych i zaliczenie sprawdzianów kontrolnych.

Literatura

 • Gąsiorek E. Podstawy projektowania inżynierskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Cichoń C. Metody obliczeniowe. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
 • Rakowski G., Kacprzyk Z. Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.
 • Hurst, K., Engineering Design Principles. Arnold Publishers 1999.
 • Jankowscy M. i J. Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 1. Wydawnictwo WNT, Warszawa 1988.
 • Dryja M., Jankowscy M. i J. Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 2. Wydawnictwo WNT, Warszawa 1988.

Materiały

Wykład

Laboratoria

 1. Przypomnienie systemu Mathcad
 2. Rozwiązanie problemu pręta rozciąganego Metodą Elementów Skończonych, projektowanie elementów konstrukcji obciążonych statycznie
 3. Przykład analizy wytrzymałościowej łopatki wirnika z użyciem Metody Elementów Skończonych w systemie Mathcad, część I
 4. Rozwiązanie problemu belki zginanej Metodą Elementów Skończonych, projektowanie elementów konstrukcji obciążonych statycznie
 5. Przykład analizy wytrzymałościowej łopatki wirnika z użyciem Metody Elementów Skończonych w systemie Mathcad, część II
 6. Rozwiązanie problemu belki zginanej w systemie Abaqus, ocena wpływu liczby elementów na dokładność rozwiązania
 7. Przykład dynamicznej analizy MES lekkiej konstrukcji wspornika w systemie Abaqus, model 2D
 8. Przykład dynamicznej analizy MES lekkiej konstrukcji wspornika w systemie Abaqus, model 3D
 9. Przykład analizy wyboczenia, określenie wartości obciążenia krytycznego
 10. Przykład nieliniowej fizycznie analizy płyty z otworem

Materiały dodatkowe