Home | | Mapa strony


Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego

Projekt "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.
Czas trwania projektu 2009-2012.
Liderem projektu jest Politechnika Świętokrzyska., zaś UJK w projekcie pełni rolę partnera.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriów Politechniki Świętokrzyską oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których działalność ukierunkowana jest na prowadzenie nowoczesnych badań naukowych oraz badań istotnych dla rozwoju gospodarki narodowej.