Home | | Mapa strony


Zespół projektowy zadanie 1 Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach

Stanowisko w projekcie
Imię i nazwisko
Adres mailowy
Telefon kontaktowy
Koordynator Zadania 1
prof. dr hab. Jacek Semaniak
rekog@ujk.kielce.pl
41 349 7206
Asystent koordynatora
mgr Monika Mazurkiewicz
m.mazurkiewicz@ujk.kielce.pl
41 349 7283
Obsługa administracyjna
mgr Edyta Grzesik
e.grzesik@ujk.kielce.pl
41 349 7335
Specjalista ds. zakupu aparatury
dr hab. Teodora Król, prof. UJK

mgr Karol Szary
tkrol@ujk.kielce.pl


karolszary@ujk.kielce.pl
41 349 6299


41 349 6470
Wstaw Tabelę
Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr inż. Jolanta Jarząb
jjarzab@ujk.kielce.pl
41 349 7276
Specjalista ds. księgowości
mgr Ewa Pietrzak
ewa.pietrzak@ujk.kielce.pl
41 349 7253
Specjalista ds. finansowych
mgr Maciej Kusak
m.kusak@ujk.kielce.pl
41 349 7251
Specjalista ds. finansowych mgr Bożena Stefańczyk b.stefanczyk@ujk.kielce.pl 41 349 7249


Zespół projektowy zadanie 2 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.


Stanowisko w projekcie Imię i nazwisko Adres mailowy Telefon kontaktowy
Kierownik Projektu
dr hab. inż. Leszek Płonecki, prof. PŚk
plonecki@tu.kielce.pl
41 342 4101
Asystent Koordynatora
Beata Franko
b.franko@tu.kielce.pl
41 342 4319
Specjalista ds. Obsługi Administracyjnej Projektu mgr Agnieszka Wszędybył a.wszedybyl@tu.kielce.pl 41 342 4319
Kierownik Działu Aparatury
mgr inż. Grzegorz Kosonowski
g.kosonowski@tu.kielce.pl
41 342 4266
Specjalista ds. zakupów aparatury
mgr inż. Paweł Łukawski


Specjalista ds. zakupów aparatury mgr inż. Ludwik Jaszowski


Kierownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Justyna Juchniewicz
jjustyna@tu.kielce.pl
41 342 4140
St. referent ds. zamówień publicznych
mgr Agnieszka Nietrzpiel


St. referent ds. zamówień publicznych mgr Magdalena Tworek


Specjalista ds. Księgowości
mgr Grażyna Sołtys
g.soltys@tu.kielce.pl
41 342 4166
St. specjalista ds. Księgowości
mgr Jadwiga Witerska


Specjalista ds. płacowych
Barbara Rogowska


Specjalista ds. kadrowych
Bożena Truczka


Informatyk
mgr inż. Łukasz Kóska
lkoska@tu.kielce.pl 41 342 4345