Home | | Mapa strony


2013-12-12 | Zaproszenie na konferencjęJ.M. Rektor
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.

ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Konferencja odbędzie się
17 grudnia 2013 roku o godzinie 12.00
w budynku Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
(bud. B, Aula 117)
Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

> przeczytaj więcej2013-04-29 | Pilotażowy konkurs ERA CHAIRS ogłoszony przez Unię Europejską

   
Wzmacnianie silnej, międzynarodowej pozycji polskich uczelni i ośrodków badawczych jest jednym z najpoważniejszych wyzwań – znaczącym wsparciem w podnoszeniu ich konkurencyjności może stać się ogłoszony przez Komisję Europejską pilotażowy konkurs ERA Chairs. Jego budżet – 12 milionów euro – pozwoli na tworzenie Katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej w krajach i regionach Europy, które dotąd w niewystarczającym stopniu korzystały ze środków 7. Programu Ramowego.Wzmacnianie silnej, międzynarodowej pozycji polskich uczelni i ośrodków badawczych jest jednym z najpoważniejszych wyzwań – znaczącym wsparciem w podnoszeniu ich konkurencyjności może stać się ogłoszony przez Komisję Europejską pilotażowy konkurs ERA Chairs. Jego budżet – 12 milionów euro – pozwoli na tworzenie Katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej w krajach i regionach Europy, które dotąd w niewystarczającym stopniu korzystały ze środków 7. Programu Ramowego.

> przeczytaj więcej2013-04-23 | Zaproszenie na konferencję

   

J.M. Rektor Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach - prof. dr hab. Jacek Semaniak 

ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą realizację Zadania 1: "Rozwój interdyscyplinarnych laboratoriów badawczych UJK (INZLAB)" w ramach projektu "Rozwój bazy  badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego" Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2013 roku w budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ,ul.Świętokrzyska 15,aula główna.Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy.

> przeczytaj więcej2013-02-04 | Zaproszenie na uroczyste otwarcie Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej


JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. wraz z Dziekanem Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn prof. dr hab. inż. Zbigniewem Korubą i Dyrektorem Centrum Laserowych Technologii Metali prof.  dr hab. inż. Bogdanem Antoszewskim zapraszają na uroczyste otwarcie Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej oraz Pracowni Mikroobróbki Laserowej. Uroczystość odbędzie się 8 lutego 2013 roku o godzinie 12.00 w Centrum Laserowych Technologii Metali.

> przeczytaj więcej2013-01-17 | PATENT PLUS - nowy program dla naukowców i firm na ochronę patentową


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs - Patent Plus. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać dofinansowanie w procesie ubiegania się o międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Budżet programu to 40 mln, z czego w pierwszym konkursie do dyspozycji beneficjentów będzie 10 mln zł.

> przeczytaj więcejPierwsza 1 2 3 4 5 » Ostatnia