Home | | Mapa strony


2013-12-12 | Zaproszenie na konferencję

J.M. Rektor
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.

ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Konferencja odbędzie się
17 grudnia 2013 roku o godzinie 12.00
w budynku Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn (bud. B, Aula 117)
Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

PLAN KONFERENCJI:
11.45-12.00
   Rejestracja zaproszonych gości
12.00-12.15   Powitanie zaproszonych gości
12.15-12.30   Wystąpienie JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
12.30-13.00   Prezentacja efektów projektu - dr hab. inż. Leszek P?onecki, prof. P?k
13.00-13.30   Wystąpienia zaproszonych gości
13.30-14.15   Referaty przedstawiające przykłady wykorzystania zakupionej aparatury w badaniach naukowych
14.15-14.25   Zakończenie konferencji
14.25-15.00   Poczęstunek (Biblioteka Główna)


> Powrót