Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

                          Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu

 

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Naukowo - Techniczna

"Problemy Bezpieczeństwa
w Pojazdach Samochodowych"

„AUTOMOTIVE SAFETY 2014”

                                                                          Powrót na stronę główną

  08 - 10 kwietnia 2014 r.

Rajecké Teplice, 

Program szczegółowy

Spis Referatów

Materiały Konferencyjne (okładka)

Sponsorzy

Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia:

 

- Diagnostyka bezpieczeństwa

                     - Modelowanie ruchu pojazdów samochodowych

- Rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych

- bezpieczeństwO bierne i czynne

- BezPieczeństwO transportu SAMOCHODOWEGO

 

Ostatnia aktualizacja strony 2013/10/31 R. Jurecki

Obrady IX Konferencji odbywały się w miejscowości Rajecké Teplice na Słowacji w

                           Hotelu DIPLOMAT****

Organizatorzy Konferencji:

ü Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej

ü Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

ü Zespół Motoryzacji, Sekcji Technicznych Środków Transportu, Komitetu Transportu PAN

ü Žilinská Univerzita v Žiline,  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej doprawy

ü      Žilinská Univerzita v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva

              Komitet Naukowy:

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Tomasz L. Stańczyk, prof. PŚk  (Politechnika Świętokrzyska)

 

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher (Politechnika Warszawska)

 

dr inż. Mirosław Gidlewski (Uniwersytet Technologiczno –Humanistyczny Radom, PL)

prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek (Politechnika Krakowska, PL)

prof. Ing. Gustáv Kasanický (University of Žilina,SK)

prof. Ing. Anna Križanová, CSc. (University of Žilina, SK)

prof. Ing. Štefan Liščák, CSc (University of Žilina, SK)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia (Politechnika Warszawska, PL)

prof. dr hab. inż. Sławomir Luft (Uniwersytet Technologiczno –Humanistyczny Radom, PL)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski (Politechnika Łódzka, PL)

prof. dr hab. inż. Leon Prochowski (WAT, PL)

dr hab. inż. Andrzej Reński prof. PW (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Romaniszyn  (Akademia Technologiczno–Humanistyczna Bielsko – Biała, PL)

prof. dr hab. inż. Bolesław Stolarski (Politechnika Krakowska, PL)

dr hab. inż. Józef Struski prof. PK (Politechnika Krakowska, PL)

prof. dr hab. inż. Cezary Szczepaniak (Politechnika Łódzka, PL)

dr hab. inż. Andrzej Szosland prof. PŁ (Politechnika Łódzka, PL)

prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski (Politechnika Lubelska, PL)

dr inż. Jan Unarski (Instytut Ekspertyz Sądowych Kraków, PL)

 

Komitet Organizacyjny:

 

Przewodniczący:
dr inż. Rafał Jurecki (Politechnika Świętokrzyska, PL)

Sekretarz:
dr inż. Marek Jaśkiewicz (Politechnika Świętokrzyska. PL)

dr inż. Piotr Fundowicz (Politechnika Warszawska, PL)

Ing. Marián Gogola PhD (University of Žilina, SK)

Ing. Marcela Hrubá (University of Žilina, SK)

Ing. Józef Pal’o PhD (University of Žilina, SK)

Dr inż. Andrzej Zuska (Politechnika Świętokrzyska, SK)

 

Wszystkie nadesłane obszerne streszczenia  referatów (do 6 stron) będą recenzowane.

Zostaną one wydrukowane w Materiałach Konferencyjnych (proceedings)
 i zostaną wygłoszone podczas obrad lub przedstawione w sesji plakatowej.

Pełne wersje artykułów mogą być wydrukowane zgodnie z procedurą wydawniczą w czasopismach:

·    Archiwum Motoryzacji (The Archives of Automotive Engineering),

·    Autobusy,

·    Communikation and Transport (Słowacja),

·    Diagnostyka,

·    Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej,

·    Znalectvo (Słowacja).

 

Opłata konferencyjna wynosi:

700 PLN lub 160 EURO (płatne do grudnia 2013)

850 PLN lub 200 EURO (płatne w 2014r)

Opłata  obejmuje:

·      materiały konferencyjne (proccedings), 

·      materiały informacyjne i reklamowe,

·      udział w obradach, w tym przerwy kawowe, 

·      kolację uroczystą,

·      imprezy towarzyszące.

 

Zgłaszanie uczestnictwa oraz referatów będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.

 

Rezerwacji noclegów w hotelu (po rejestracji) dokonują sami uczestnicy.

Uczestnicy powołujący się podczas rejestracji (do 31.12.2013r) na hasło konferencji  „AUTOMOTIVE SAFETY 2014” mogą liczyć na preferenyjne ceny noclegów (w pokoju 1-osobowym 70 EURO/dobę lub w pokoju 2 – osobowym 50 EURO/dobę). W ramach opłaty noclegowej uczestnicy mają zapewnione śniadanie oraz korzystanie z basenu.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc hotelowych rezerwacji pokojów należy dokonać do 31.12.2013r.

Po 31.12. 2013 organizatorzy nie zapewniają rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelu Diplomat oraz ustalonej ceny preferencyjnej. Wynajęcie pokoju zależeć będzie od posiadania przez hotel wolnych miejsc.

Uczestnik może zgłosić tylko jeden artykuł. Za każdy następny artykuł dopłata wynosi 200zł (50Euro).

 

     Ważne terminy:

 

6 listopada 2013 – rozpoczęcie rejestracji internetowej uczestników

 10 grudnia 2013 – termin zgłaszania artykułów  w postaci ½ stronicowego któtkiego streszczenia.

     Potwierdzenie przyjęcia (przez organizatorów) tematyki artykułu – w ciągu 5 dni (tj. nie później niż do 15 grudnia) od jego złoszenia (za pośrednictwem strony internetowej).

 31 grudnia 2013 – dokonanie płatności za konferencję oraz dokonanie rezerwacji miejsc noclegowych w hotelu.

 15  stycznia 2014 – przesłanie obszernego  streszczenia artykułu (do 6 stron) przeznaczonego do publikacji w Materiałach Konferencyjnych

25 marca 2014 – przekazanie uczestnikom programu konferencji.             

                                          

 

 

                                  

 Adres Komitetu Organizacyjnego:                                                                                                          

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
25-314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

z dopiskiem "Automotive SAFETY 2014"

                                    

  dr inż. Marek Jaśkiewicz,  dr inż. Rafał Jurecki (Politechnika Świętokrzyska, Polska)

      tel. +48 (41) 34 24 285  

  zpsic@tu.kielce.pl,    

 

Ing. Marián Gogola PhD (University of Žilina, Słowacja)

                                                                                                                                             tel. +421 (41) 513 35 46

     marian.gogola@fpedas.uniza.sk,   

 

 

ARCHIWUM Konferencji

Dotychczas odbyło się osiem edycji Konferencji:

I Konferencja

II Konferencja

III Konferencja

IV Konferencja

V Konferencja

VI Konferencja

VII Konferencja

VIII Konferencja

 

 

Powrót na górę strony

Powrót na stronę główną