Studia stacjonarne, Budownictwo, rok I, Techniki Informacyjne

Zaliczenie poprawkowe wykładu - 14.09 (środa) godz. 12.00 s. 3.08C

Zaliczenie poprawkowe laboratorium (Mathcad) - 14.09 (środa), L01, L02, L05 - godz. 13.00 s. 3.08C

Studia niestacjonarne, Geodezja i Kartografia, rok II, Programowanie Komputerowe

III termin zaliczenia laboratorium - 17.09 (sobota), godz. 12.00 s. 3.18 C