Język programowania Python - studia stacjonarne WZiMK, kierunek IP, semestr 3/1

LABORATORIUM

1. Ćwiczenie 1

2. Ćwiczenie 2

3. Ćwiczenie 3

4. Ćwiczenie 4

5. Ćwiczenie 5

6. Ćwiczenie 6

7. Ćwiczenie 7

8. Ćwiczenie 8, passdb.pkl

9. Ćwiczenie 9

WYKŁAD

1. Wykład 1

2. Wykład 2

3. Wykład 3

4. Wykład 4

5. Wykład 5

6. Wykład 6

7. Wykład 7

7. Wykład 8

Metody komputerowe w mechanice - studia stacjonarne WMiBM, kierunek WP, semestr 5

LABORATORIUM

1. Wprowadzenie do systemu ABAQUS - budowa modelu z elementami belkowymi

2. Rozwiązanie MES problemu przepływu ciepła w obszarze 2D z użyciem systemu ABAQUS

3. Analiza naprężeń w tarczy z użyciem systemu ABAQUS

4. Przykład dynamicznej analizy MES lekkiej konstrukcji wspornika w systemie ABAQUS, model 2D

5. Przykład dynamicznej analizy MES lekkiej konstrukcji wspornika w systemie ABAQUS, model 3D

PROJEKT

1. Przykładowe zadania projektowe

2. Zadanie 1, 2 - równanie różniczkowe

2. Zadanie 4 - tarcza

4. Wspomaganie obliczeń za pomocą programu Mathcad

WYKŁAD

1. Metody komputerowe w mechanice, część I

2. Metody komputerowe w mechanice, część II

3. Metody komputerowe w mechanice, część III

4. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne

Języki programowania C++ - studia niestacjonarne WZiMK, kierunek ZiIP, semestr 5

WYKŁAD

1. Wykład - materiały, część I

LABORATORIUM

1. Ćwiczenie 1

2. Ćwiczenie 2

3. Ćwiczenie 3

4. Ćwiczenie 4

5. Ćwiczenie 5

6. Ćwiczenie 6

7. Ćwiczenie 7

8. Ćwiczenie 8

9. Ćwiczenie 9

Computer Aided Engineering - ERASMUS

1. Static analysis of a truss

2. Steady state heat transfer simulation

Metody Obliczeniowe - studia stacjonarne WZiMK, kierunek ZiIP, poprawki lab.

1. Rozwiązanie zadania ustalonego przepływu ciepła w tarczy - Mathcad 13