O mnie

Miejsce pracy - Zakład Informatyki Stosowanej
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Zainteresowania naukowe - Metody numeryczne, Metoda Elementów Skończonych, Programowanie Matlab

Więcej na Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej

O stronie

Strona zawiera materiały dydaktyczne, wyniki i informacje dla studentów uczestniczących w zajęciach prowadzonych przeze mnie w Politechnice Świętokrzyskiej. Materiały i wyniki udostępnione są po wprowadzeniu nazwy logowania i hasła.

Nazwy i hasła logowania są okresowo zmieniane. W sprawie udostępniania zasobów proszę o kontakt osobisty lub drogą elektroniczną.