Współczesne systemy komputerowe

Osoby prowadzące

Wykład:

 • dr inż. Sławomir Koczubiej

Laboratoria:

 • dr inż. Sławomir Koczubiej

A. Tematyka wykładów (10 godz.)

1.

Wstęp. Budowa i architektura komputera. Architektura i organizacja pamięci.

2.

Dane i ich reprezentacja. Model programowy i struktura użytkowa komputera.

3.

Zasoby komputera. Współczesne architektury komputera.

4.

System operacyjny, definicja, zadania, klasyfikacja.

5.

Budowa systemu operacyjnego, procesy. Systemy i typy plików. Operacje na plikach.

6.

Wirtualizacja. Cechy wybranych współczesnych systemów operacyjnych.

B. Tematyka laboratoriów (20 godz.)

1.

Oprogramowanie do wirtualizacji. Instalacja systemu operacyjnego.

2.

Wstępna konfiguracja systemu operacyjnego.

3.

Pliki, katalogi, prawa dostępu, wyszukiwanie plików.

4.

Instalacja oprogramowania. Archiwizacja.

5.

Zarządzanie użytkownikami i zasobami dyskowymi.

6.

Start systemu operacyjnego. Zarządzanie procesami i usługami.

7.

Monitorowanie systemu operacyjnego.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunki zaliczenia wykładu - egzamin zaliczeniowy po zakończeniu wykładów.
Warunki zaliczenia laboratoriów - wykonanie ćwiczeń praktycznych i zaliczenie sprawdzianów kontrolnych.

D. Wykaz zalecanej literatury

 1. Grzywak A. Budowa i projektowanie komputerów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 2. Stallings W. Organizacja i architektura systemu komputerowego. WNT, Warszawa 2004.
 3. Biernat J. Architektura komputerów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 4. Stencel K. Systemy operacyjne. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004.
 5. Negus C. Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 6. Ward B. Jak działa Linux. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 7. McCallister M. SUSE Linux 10. Księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 8. Camou M., Goerzen J., Van Couwenberghe A. Debian Linux. Księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.

E. Materiały do pobrania

Wykład:

Laboratoria:

 1. Tworzenie maszyny wirtualnej
 2. Instalacja Debian GNU/Linux
 3. Instalacja dodatków Guest Additions
 4. Podręczniki man
 5. Praca z plikami i katalogami
 6. Prawa dostępu
 7. Szukanie plików
 8. Przeszukiwanie plików
 9. Archiwa i kopie
 10. Powłoka i zmienne
 11. Zarządzanie partycjami i systemami plików
 12. Start systemu, zarządzanie usługami
 13. Zarządzanie procesami

Ćwiczenia dodatkowe:

 1. Edytor vi
 2. Zarządzanie użytkownikami
 3. Monitorowanie systemu
 4. Instalacja oprogramowania
 5. Polecenia jako root
 6. Automatyzacja
 7. Konfiguracja i diagnostyka sieci
 8. Zarządzanie sprzętem

Materiały dodatkowe:

© Zakład Informatyki Stosowanej