Techniki informacyjne

Osoby prowadzące

Wykład:

 • dr inż. Sławomir Koczubiej

Laboratoria:

 • dr inż. Marcin Detka
 • dr inż. Sławomir Koczubiej
 • dr inż. Damian Krzesimowski
 • dr inż. Paweł Stąpór

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Wprowadzenie: istota informatyki. Elementy kodowania informacji: systemy liczbowe, jednostki informacji, zapis liczb ujemnych i rzeczywistych w systemie binarnym.

2.

Systemy komputerowe wspomagania obliczeń inżynierskich.

3.

Wstęp do programowania: etapy tworzenie programu, języki programowania. Pojęcie algorytmu, schematy blokowe, podział algorytmów, efektywność algorytmu. Algorytmy sumowania i sortowania danych.

4.

Wprowadzenie do metod numerycznych, algorytmy przykładowych metod numerycznych: rozwiązywania układu równań liniowych, obliczania pierwiastków funkcji, całkowania numerycznego, aproksymacji i interpolacji funkcji.

5.

Podstawowe wiadomości o bazach danych. Model relacyjny bazy danych, schemat logiczny i fizyczny bazy danych, diagramy encji. Wprowadzanie do języka SQL.

B. Tematyka laboratoriów (15 godz.)

1.

Wprowadzenie do systemu Excel, przykład rozwiązania zadania aproksymacji danych.

2.

Przykłady zastosowań systemu Excel w analizie statystycznej danych pomiarowych.

3.

Wprowadzenie do systemu Mathcad, obliczenia wektorowe i macierzowe w systemie Mathcad.

4.

Przykłady zastosowań systemu Mathcad do rozwiązywania układu równań liniowych i nieliniowych, obliczania pierwiastków funkcji, całkowania numerycznego, aproksymacji i interpolacji funkcji.

5.

Projekt relacyjnej bazy danych, wprowadzenie do języka SQL.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunki zaliczenia wykładu - kolokwium zaliczeniowe po zakończeniu wykładów.
Warunki zaliczenia laboratoriów - wykonanie ćwiczeń praktycznych i zaliczenie sprawdzianów kontrolnych.

D. Wykaz zalecanej literatury

 1. Karpisz D., Wojnar L. Podstawy informatyki. Wydownictwo politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
 2. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. Wprowadzenie do algorytmów. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2004.
 3. Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J. Metody numeryczne. Wydawnictwo WNT, Warszawa 1993.
 4. Whitehorn M., Marklyn B. Relacyjne bazy danych. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2003.
 5. Ullman J. D., Widom J. Podstawowy wykład z systemu baz danych. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2000.
 6. Jakubowski K. Mathcad 2000 Professional. Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2000.
 7. Kopertowska M. Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000 PL: ćwiczenia. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002.

E. Materiały do pobrania

Wykład:

 • Techniki informacyjne

Laboratoria:

 1. Excel - Proste arkusze kalkulacyjne
 2. Excel - Analiza statystyczna pomiarów
  • pomiary08.txt
  • dane-regresja.txt
 3. Excel - Wyrażenia matematyczne, wykresy funkcji jednej zmiennej
 4. Excel - Wykresy funkcji dwóch zmiennych
 5. Mathcad - Część I
 6. Mathcad - Część II
  • pomiary.prn
 7. Mathcad - Część III

Materiały dodatkowe:

 • Elementy aproksymacji i interpolacji funkcji
 • Numerical Methods in Civil Engineering
 • Information Technology
 • Scientific visualisation in 2D and 3D
© Zakład Informatyki Stosowanej