Podstawy mechaniki komputerowej

Osoby prowadzące

Wykład:

 • dr inż. Sławomir Koczubiej

Laboratoria:

 • dr inż. Sławomir Koczubiej

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Podstawowe pojęcia i definicje, sformułowanie lokalne i globalne problemu brzegowego.

2.

Metoda różnic skończonych dla równań różniczkowych zwyczajnych.

3.

Wprowadzenie do metody elementów skończonych, etapy procedury MES.

4.

Rozwiązanie MES problemu pręta rozciąganego, prętowy element skończony.

5.

Rozwiązanie MES problemu belki zginanej, belkowy element skończony.

6.

Rozwiązanie MES kratownicy, prętowy element skończony 2D.

B. Tematyka laboratoriów (30 godz.)

1.

Przypomnienie systemu Mathcad, obliczenia wektorowe i macierzowe w systemie Mathcad.

2.

Rozwiązanie problemu brzegowego metodą MRS sformułowanego lokalnie.

3.

Rozwiązanie problemu belki zginanej metodą MRS.

4.

Rozwiązanie statyczne pręta metodą MES.

5.

Rozwiązanie statyczne belki metodą MES.

6.

Rozwiązanie statyczne kratownicy metodą MES.

7.

Wprowadzenie do programu ABAQUS, analiza statyczna kratownicy.

8.

Analiza statyczna tarczy w systemie ABAQUS.

9.

Analiza statyczna płyty w systemie ABAQUS.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunki zaliczenia wykładu - kolokwium zaliczeniowe po zakończeniu wykładów.
Warunki zaliczenia laboratoriów - wykonanie ćwiczeń i raportów z zadanych przykładów obliczeń komputerowych.

D. Wykaz zalecanej literatury

 1. Cichoń C. Metody obliczeniowe. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
 2. Rakowski G., Kacprzyk Z. Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.
 3. Radwańska M. Metody komputerowe w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 4. Jankowscy M. i J. Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 1. Wydawnictwo WNT. Warszawa 1988.
 5. Dryja M., Jankowscy M. i J. Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 2. Wydawnictwo WNT, Warszawa 1988.

E. Materiały do pobrania

Wykład:

Laboratoria:

 1. Przypomnienie systemu Mathcad
 2. Rozwiązanie problemu brzegowego drugiego rzędu metodą MRS
 3. Rozwiązanie problemu belki zginanej metodą MRS
 4. Rozwiązanie problemu pręta rozciąganego metodą MES
 5. Rozwiązanie problemu belki zginanej metodą MES
 6. Rozwiązanie problemu kratownicy metodą MES
 7. Analiza kratownicy w systemie Abaqus (P. Stąpór)
 8. Analiza tarczy w systemie Abaqus (P. Mika)
 9. Analiza płyty w systemie Abaqus (T. Żebro)

Materiały dodatkowe:

© Zakład Informatyki Stosowanej