Programowanie komputerowe

Osoby prowadzące

Wykład:

 • dr inż. Sławomir Koczubiej

Laboratoria:

 • dr inż. Marcin Detka
 • dr inż. Sławomir Koczubiej
 • dr inż. Damian Krzesimowski
 • dr inż. Paweł Stąpór

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Wprowadzenie do programowania. Paradygmaty programowania. Definicja algorytmu, zapis algorytmów.

2.

Podstawy programowania w Visual Basic for Applications. Makropolecenia, środowisko pracy, operatory, obiekty, właściwości, metody.

3.

Typy danych, zmienne, stałe, instrukcja decyzyjna, pętle, tablice. Procedury, funkcje, wybrane procedury i funkcje wbudowane.

4.

Platforma .NET Framework.

5.

Podstawy programowania w Visual Basic .NET. Struktura projektu. Formy. Aplikacje sterowanie zdarzeniami.

B. Tematyka laboratoriów (30 godz.)

1.

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic .NET, środowisko pracy.

2.

Podstawy programowania, aplikacje konsolowe, instrukcje sterujące, zmienne.

3.

Zmienne tablicowe, klasy i obiekty, procedury i funkcje.

4.

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic for Applications, środowisko pracy, makropolecenia.

5.

Visual Basic .NET, aplikacje okienkowe, aplikacje sterowanie zdarzeniami.

6.

Visual Basic .NET, obsługa plików.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunki zaliczenia wykładu - kolokwium zaliczeniowe po zakończeniu wykładów.
Warunki zaliczenia laboratoriów - wykonanie ćwiczeń praktycznych i zaliczenie sprawdzianów kontrolnych.

D. Wykaz zalecanej literatury

 1. Korol J. Visual Basic w Excelu 2000. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2001.
 2. Kent J. Visual Basic .NET. Wydawnictwo Editin 2000, Kraków 2002.
 3. Matulewski J. Visual Basic .NET w praktyce. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 4. Willis T., Newsome B. Visual Basic 2005 od podstaw. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

E. Materiały do pobrania

Wykład:

 • Programowanie komputerowe

Laboratoria:

 1. VB.NET - wprowadzenie, podstawowe instrukcje języka
 2. VB.NET - procedury i funkcje
 3. VB.NET - zmienne tablicowe, pętle
 4. VB.NET - klasy i obiekty
 5. VBA - wprowadzenie, makra
 6. VBA - arkusze chronione, obliczenia długości, azymutu i pola powierzchni
 7. VBA - formanty
 8. VB.NET - podstawy projektowania interfejsu graficznego aplikacji, metody zdarzeniowe
 9. VB.NET - interfejs graficzny, aplikacja Notatnik
 10. VB.NET - interfejs graficzny, aplikacje geodezyjne

Materiały dodatkowe:

 • Beginning Visual Basic 2010
 • Professional Visual Basic 2010 and .NET 4
 • Visual Basic 2010 Unleashed
© Zakład Informatyki Stosowanej