Ustawienia wstępne SOLIDWORKS i SOLIDWORKS Simulation

Dodatkowe ograniczenia w pracy z SOLIDWORKS Simulation 2018
Program SWS 2018 zawiera szereg błędów utrudniających pracę z nim w językach, które używają litery inne niż łacińskie. Odpowiedni dokument firmy (S-057260) zaleca:
  • Nie używać w nazwie pliku modelu (części lub złożenia) polskich znaków
  • Nie używać w nazwie ścieżki pliku modelu polskich znaków
  • Używać maksymalnie krótkie nazwy ścieżek dla plików modelu a szczególnie dla plików wyników (jako przykład podano C:\Models\Results)
Praktyka okazuje, że jeszcze lepiej działa pełne przełączenie SW na angielski interfejs, ale to nie każdemu pasuje.
Teoretycznie wszystkie błędy (podobno) zostały naprawione w wersjach SWS od 2019 zaczynając. Ale lepiej dmuchać na zimne...

Spis tresci

      
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ustawienia wstępne SOLIDWORKS

Niestety najbardziej dokuczliwą cechą SOLIDWORKS Simulation jest jego wyjątkowa niestabilność. Program potrafi zawiesić się z byle powodu (a nawet bez powodu) szczególnie w czasie sprawdzianu (dalej używany jest skrót — SwCS). Dlatego zaleca się maksymalnie zabezpieczyć wyniki swojej pracy poprzez włączenie opcji automatycznego zapisywania modelu.

2 Ustawienia wstępne SOLIDWORKS Simulation

2.1 Uruchomienie dodatku SWS

Domyślnie przy uruchomieniu SW dodatek SWS nie jest aktywowany. Można to zmienić przez kliknięcie na pozycję Dodatki na liście pod ikonką Opcje


W oknie Dodatki SOLIDWORKS Premium zaznaczamy pozycję 1 w wierszu SOLIDWORKS Simulation, jeżeli chcemy uruchomić ten dodatek oraz pozycję ②, jeżeli chcemy żeby dodatek ten był automatycznie uruchomiany przy każdym starcie SW. Wyłączenie dodatku SWS wymaga "odfajkowania" go nazwy w pozycji ①.


Przy poprawnym uruchomieniu dodatku SWS w menu głównym pojawi się pozycja Simulation a niżej — wstążka o tej samej nazwie.

Menu Simulation / Simulation-informacje pozwala otworzyć okienko, które zawiera podstawowe informacje na temat wersji SWS oraz słuszną radę producentów tego programu — nie ufać przesadnie wynikom obliczeń SWS.

Uruchomienie dodatku SWS automatycznie blokuje narzędzie SimulationXpress.

2.2 Opcje domyślne SWS i ich zmiana

Zmiana domyślnych ustawień SWS możliwa jest tylko przez menu: Simulation / Opcje. Większość tych ustawień jest optymalna dla początkującego użytkownika programu, dlatego nie warto wprowadzać zmiany bez powodu.


Najczęściej trzeba wprowadzać zmiany w zakładce Opcje domyślne. Niektóre z nich są jednorazowe (imię i nazwisko użytkownika, dane o jego firmie w pozycjach Informacje o użytkowniku oraz Raport), inne zależą od typu rozwiązywanego zagadnienia (liczbę i typy wyświetlanych wyników, zawartość końcowego raportu).

2.2.1 Zalecane zmiany

Jedyne zmiany, które na pewno warto przeprowadzić dotyczą gałęzi Kolory zakładki Opcje domyślne.

2.2.1.1 Wybór formatu liczb

Generalnie program używa tylko dwóch formatów do wyświetlania liczb w wynikach:

Ale realnie jest możliwość bardziej elastycznego podejścia do tego zagadnienia:


Uwaga praktyczna. Najbardziej praktycznym wyborem dla początkujących wydaje się być albo format Ogólny, albo Matematyczny z zaznaczeniem dodatkowej opcji dla małych liczb.

Warto również zmienić domyślny format tzw. "sensorów" — charakterystycznych parametrów modelu (np. masa lub max poziom naprężeń) za pomocą których można kontrolować np. proces optymalizacji modelu. Podobnie jak wcześniej warto wybrać format Matematyczny, ale z opcją zwykłej notacji zmiennoprzecinkowej dla liczb w zakresie 0,001…1000.

2.2.1.2 Wybór miejsca przechowywania wyników obliczeń i plików roboczych

Opcjonalnie warto również wprowadzić zmiany do gałęzi Wyniki. SWS, podobnie do wielu innych programów MES, w czasie swojej pracy tworzy na dysku twardym sporo plików roboczych. Po ukończeniu pracy programu znaczna część tych plików (a w przypadku zakończenia awaryjnego — wszystkie) pozostaje nie usunięta. W ten sposób można niezwykle szybko "zaśmiecić" dysk. Istnieje 2 metody uporządkowania tego chaosu poprzez wybór odpowiedniej opcji w grupie Folder wyników:

  1. Folder dokumentów SOLIDWORKS. Jest to opcja domyślna, jej wybór opcji oznacza, ze wyniki obliczeń i pliki robocze będą zapisane do katalogu, w którym znajduje się plik analizowanej części lub złożenia (domyślnie jest to pulpit). W takiej postaci opcja ta nie prowadzi do porządku na dysku, dlatego zaleca się umieszczenie wyników symulacji w osobnym podfolderze katalogu roboczego, np. wyniki_symulacji
  2. Zdefiniowany przez użytkownika. Ta opcja pozwala zapisywać wyniki wszystkich symulacji do jednego folderu, który czas od czasu można łatwiej opróżnić. Zalecana dla komputerów używanych przez wiele osób (np. w salach PŚk) lub w okresie uczenia się SWS, kiedy rozwiązujemy bardzo dużo zadań i robimy bardzo dużo błędów.

2.2.2 Ćwiczenie

  1. Sprawdź ustawienie jednostek w zakładce Opcje domyślne. Zwykle po instalacji SW trzeba zmienić jednostki naprężeń na N/mm2 (czyli MPa) oraz jednostki prędkości obrotowej z rad/s na Hz (czyli obroty na sekundę). Znacznie rzadziej program używa m zamiast mm jako jednostek długości.
  2. Przeanalizuj zawartość poszczególnych pozycji w zakładce Opcje domyślne. Wiedza o tym, co i gdzie można zmienić przyda się na następnych zajęciach.


© I.Rokach, 2015-20, v.4.3.0, 13.10.2020, dla SOLIDWORKS 2020
Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku