Zarząd

ZARZĄD GŁÓWNY PTETiS
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
ZARZĄD ODDZIAŁU KIELECKIEGO

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Z-ca. Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
Z-ca Przewodniczącego
dr hab. inż. Włodzimierz Kałat
Sekretarz
dr inż. Marcin Wesołowski
Z-ca Sekretarza
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
Skarbnik
dr inż. Ryszard Niedbała
Z-ca Skarbnika
prof. dr hab. inż. Barbara Ślusarek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
dr hab. inż. Witold Machowski
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Roman Nadolski
Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
Członek
dr inż. Jadwiga Bek
Członek
dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO
Członek
dr hab inż. Mirosław Świercz, prof. PB

 

W skład Zarządu Głównego PTETiS wchodzą także przewodniczący wszystkich oddziałów.
   

Przewodniczący
dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk
Wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Sylwester Filipiak
dr hab.inż. Jan Staszak
Sekretarz
mgr inż. Mirosław Płaza
Skarbnik
dr inż. Andrzej Stobiecki

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący
dr hab. inż. Marian Marciniak, prof. PŚk
Wiceprzewodniczący
dr inż. Jerzy Morawski
Członek
dr inż. Zbigniew Gawęcki

DELEGACI WALNEGO ZGROMADZENIA PTETiS

prof. dr hab. inż. Roman Nadolski
dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk
dr hab. inż. Marian Marciniak, prof. PŚk


Odwiedź stronę Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Copyright © 2008 Mirosław Płaza