Galerie

50-lecie Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
XXX-lecie Kieleckiego Oddziału PTETiS
45-lecie powstania Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej|


Kielce, 25 maja 2011 roku

W 2011 roku mija 50 lat od powołania Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Podstawowym celem Towarzystwa jest integracja polskiego środowiska naukowego w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki.

Sesja Jubileuszowa centralnych obchodów 50-lecia PTETiS’u odbyła się w Warszawie, w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 16-tego stycznia 2011 r. Delegatami na Sesję Jubileuszową z ramienia Oddziału Kieleckiego PTETiS byli: prof. Andrzej Kapłon – Przewodniczący Oddziału Kieleckiego, członek Zarządu Głównego, prof. Roman Nadolski – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTETiS, prof. Henryk Tunia – Członek Honorowy PTETiS. Wśród zaproszonych gości Sesji Jubileuszowej był Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak. Należy podkreślić, że od 1992 roku Politechnika Świętokrzyska jest Członkiem Wspierającym Towarzystwa.

Poza obchodami centralnymi Jubileuszu decyzją Zarządu Głównego przez cały 2011 rok w poszczególnych Oddziałach odbywają się obchody regionalne. W Oddziale Kieleckim obchody miały miejsce w dniu 25 maja 2011 roku. Uroczystość ta związana była także z obchodami 30-lecia założenia Oddziału Kieleckiego PTETiS, a także 45-lecia powstania Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki (WEAiI) Politechniki Świętokrzyskiej. Znaczącym elementem obchodów jubileuszowych była Sesja Naukowa prezentująca ostatnie osiągnięcia naukowe pracowników naszego Wydziału. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – prof. Stanisław Adamczak oraz z ramienia Zarządu Głównego: Przewodniczący ZG PTETiS - prof. Krzysztof Kluszczyński, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTETiS – prof. Roman Nadolski. Podczas uroczystości zasłużonym członkom Oddziału Kieleckiego wręczono okolicznościowe dyplomy i Medal Politechniki Świętokrzyskiej.

Zdjęcia z Uroczystości znajduą się w galerii poniżej. 

Odwiedź stronę Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Copyright © 2008 Mirosław Płaza