Internetowa rejestracja kandydatów na studia

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja (tylko studia II stopnia)
(wpisanie danych osobowych)

Logowanie
(dla kandydatów zarejestrowanych)

 

Rekrutacja dodatkowa

Rejestracja
(wpisanie danych osobowych)

Logowanie
(dla kandydatów zarejestrowanych)


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Ankieta osobowa

 • Kiedy należy złożyć ankietę osobową?

- Ankietę osobową należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

 

Rejestracja elektroniczna

 • Co to jest matura dwujęzyczna?

- Matura dwujęzyczna jest to matura, podczas której przedmioty kierunkowe (np: matematyka, fizyka, chemia, biologia ,itd.) zdawane były w innym języku niż polski.

 • Co to jest nowa matura 2002?

- Jest to nowa matura zdawana w roku 2002 (nowa matura nie była w tym roku jeszcze obowiązkowa).

 • Do kiedy należy wpisać oceny do konkursu świadectw?

- Do chwili zakończenia elektronicznej rekrutacji na studia stacjonarne. Po tym terminie kandydat nie będzie mógł wprowadzić ani modyfikować wprowadzonych ocen.

 • Do kiedy kandydat może modyfikować listę kierunków i priorytetów dotyczących studiów, na których zamierza podjąć naukę?

- Do chwili zakończenia rekrutacji na studia danego typu (patrz terminarz rekrutacji).

 

Opłata rekrutacyjna

 • Czy osoba, która nie dokonała opłaty rekrutacyjnej bierze udział w rekrutacji?

- Osoba taka nie będzie uwzględniana przez komisje na żadnym z wybranych kierunków (nie pojawi się na listach przekazanych komisji).

 • Do kiedy należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

- Aby kandydat wziął udział w rekrutacji jego wpłata powinna znaleźć się na koncie do dnia zakończenia rekrutacji dla danej formy studiów (patrz terminarz rekrutacji).

 • Rekrutacja dobiega końca a moje konto jest wciąż nieaktywne co mam robić?

- Należy zgłosić się do komisji rekrutacyjnej (na dowolnym z wybranych kierunków) z dowodem wpłaty.

 • Ile czasu upływa od wpłaty opłaty rekrutacyjnej do aktywacji konta kandydata?

- Konto zostanie aktywne w terminie do 7 dni roboczych. Zależy to od tego, kiedy wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku Politechniki Świętokrzyskiej.

 • Czy wpłata opłaty rekrutacyjnej w wysokości 120 zł lub 150 zł uprawnia kandydata do wzięcia udziału w rekrutacji na inne kierunki niż Wzornictwo Przemysłowe (120 zł) i Architektura (150 zł)?

- Tak. Różnica polega na tym, że osoby które dokonały wpłaty w wysokości 120 zł lub 150 zł biorą udział w rekrutacji na kierunki Wzornictwo Przemysłowe (120 zł) i Architektura (150 zł), podczas gdy osoby z wpłatą w wysokości 85zł nie biorą udziału w rekrutacji na te kierunki nawet gdy zadeklarują któryś z nich jako kierunek o pierwszym priorytecie.

 • Na ilu kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia kandydat może wziąć udział w rekrutacji?

- Trzech. Dokonując jednej wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł lub 120 zł lub 150 zł) kandydat może zarejestrować się na trzech kierunkach. Weźmie on udział w rekrutacji na kierunkach o priorytecie drugim i trzecim w wypadku, gdy nie zostanie zakwalifikowany na kierunek o priorytecie pierwszym i po pierwszej fazie rekrutacji pozostaną wolne miejsca na kierunkach o priorytecie drugim lub trzecim.

 • Czy kandydat może zarejestrować się w bazie więcej niż jeden raz?

- Nie.

 

Dokumenty

 • Czy w imieniu kandydata dokumenty może złożyć osoba trzecia?

- Tak – o ile posiada pełnomocnictwo kandydata.

 • Czy ankieta kandydata bez podpisu własnoręcznego podpisu kandydata jest ważna?

- Nie.