Bezpłatne studia podyplomowe on-line „Wycena nieruchomości”

Studia podyplomowe on-line

„Wycena nieruchomości”

realizowane w ramach projektu POKL

Politechnika Świętokrzyska-uczelnia na miarę XXI w”

UDA-POKL.04.01.01-00-381/10-00

Studia będą trwać 2 semestry, zakończą się napisaniem i obroną pracy i uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Wyceny nieruchomości.

Studia będą odbywać się w systemie edukacji zdalnej.

Przewidywane rozpoczęcie studiów : styczeń 2012.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów:

-          technicznych (magister inżynier lub inżynier)

-          prawniczych

-          ekonomicznych (magister lub licencjat)

-          zarządzania (magister lub licencjat)

oraz posiadające dostęp do internetu.

Studia te adresowane są do osób pracujących z sektora państwowego i prywatnego, zajmujących się problematyką wyceny nieruchomości oraz osób zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i kwalifikacji w tej dziedzinie.

Na realizację zajęć przewidziano 288 godzin.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

-          odpis dyplomu ukończenia studiów

-          ankieta osobowa

-          zaświadczenie o zatrudnieniu

Szczegółowy terminarz składania dokumentów zostanie podany w terminie późniejszym.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe „Wycena nieruchomości” ma obowiązek zapoznać się z regulaminem studiów podyplomowych! 

Regulamin znajduje się na stronie http://www.tu.kielce.pl/politechnikaXXIwieku

Studia podyplomowe on-line „Wycena nieruchomości” są dla uczestników bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.