Home | | Mapa stronyLaboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych
Pracownia Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów


Zakres badań:
Zaawansowane metody sztucznej inteligencji i cyfrowego przetwarzania obrazów oraz ich zastosowania w problemach wspomagania decyzji i rozpoznawania obrazów.
 
   W ramach pracowni prowadzone są prace naukowo-badawcze w zakresie nowoczesnych metod sztucznej inteligencji oraz narzędzi z szeroko pojętego obszaru cyfrowego przetwarzania sygnałów. Problemy dotyczące tych zagadnień stanowią obecnie temat „gorących badań”. Większość z tych badań przyczynia się do tworzenia najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w wielu dziedzinach życia i gospodarki. W szczególności, obszar zastosowań rozważanych narzędzi obejmuje: przetwarzanie obrazów medycznych, rozpoznawanie cech obiektów (stanowiące zasadniczy element systemów komputerowego widzenia, stosowane np. w robotyce), radiolokację, rozpoznawanie znaków, opracowywanie map topograficznych i pogodowych, badania materiałowe oraz szeroko rozumianą zdalną inspekcję, np. procesów produkcji, ruchu drogowego (rozpoznawanie numeru rejestracyjnego samochodu, bezobsługowe parkingi), inteligentne budynki i wiele innych. W obecnej chwili prowadzone są badania nad zastosowaniem technik sztucznej inteligencji do klasyfikacji obiektów, grupowania danych, sterowania, modelowania oraz rozpoznawania wzorców. W obszarze cyfrowego przetwarzania obrazów rozwijane są zagadnienia związane z zaawansowanymi metodami przetwarzania i kompresji sygnałów, a także z systemami komputerowego widzenia i zdalnej inspekcji. Należy przy tym podkreślić, że obydwa te obszary są ze sobą bezpośrednio związane i w wielu aspektach uzupełniają się wzajemnie.
   Aktualnie prowadzone są badania w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek dotyczy tzw. genetycznych systemów rozmytych (ang. genetic fuzzy-systems), mających zastosowanie do klasyfikacji i rozpoznawania obrazów. Drugi kierunek dotyczy algorytmów ekstrakcji cech obrazów z wykorzystaniem deskryptorów widmowych równych transformat, w tym transformat odcinkowo-liniowych. Opracowane rozwiązania posłużą do efektywnej detekcji oraz rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów oraz marek samochodów.
 
Partnerzy instytucjonalni:
   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH) w Krakowie
 
Realizowane projekty badawcze:
   Bieżące badania są prowadzone we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica na podstawie umowy z dnia 18 lutego 2011 roku. Umowa została zawarta pomiędzy Katedrą Telekomunikacji z Akademii Górniczo-Hutniczej, a Katedrą Elektroniki i Systemów Inteligentnych z Politechniki Świętokrzyskiej. Celem umowy jest wymiana doświadczeń naukowo-badawczych przy realizacji projektów:
 
Informacje uzupełniające:
   Projekt INDECT – „Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim” (ang. Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment) to jeden z największych realizowanych obecnie międzynarodowych projektów badawczych Unii Europejskiej, którego głównym celem jest powstanie inteligentnego systemu do automatycznego wykrywania podejrzanych zachowań lub przemocy w środowisku miejskim. Konsorcjum projektu, któremu przewodniczy AGH w Krakowie, tworzy 11 uczelni wyższych, 4 firmy oraz 2 przyszli użytkownicy systemu (policja z Irlandii Północnej oraz z Polski), reprezentujących 9 krajów UE.
   Projekt INSIGMA – „Inteligentny system informacyjny dla globalnego monitoringu, detekcji i identyfikacji zagrożeń” jest projektem polskim, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podstawowym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu informacyjnego do celów detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych, głównie w obszarach zurbanizowanych. System ma zapewniać wykrywanie zdarzeń o charakterze kryminalnym (np. napadów z użyciem broni lub innych niebezpiecznych narzędzi) i incydentalnym (np. wypadków drogowych) lub innych zagrożeń na bazie terminali przenośnych i inteligentnego monitoringu. Inne elementy systemu mają pozwalać natomiast na analizę różnorodnych parametrów ruchu (np. stopnia zagęszczenia ruchu drogowego, rodzaju i ilości pojazdów biorących w nim udział) oraz ich wizualizację na tle map dynamicznych.
   Projekty INDECT oraz INSIGMA realizowane są pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Dziecha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 

Powrót »