Home | | Mapa stronyLaboratorium Naukowo - Badawcze Inżynierii Elektrycznej
Pracownia Nowych Technologii w Technice Świetlnej


Zakres badań:
  • prowadzenie prac badawczych w zakresie szeroko rozumianej technologii w technice świetlnej, a szczególnie w zakresie cech i właściwości promieniowania optycznego w funkcji składu chemicznego przestrzeni wyładowczej, jego oddziaływania na środowisko, topologii układów stabilizacyjno zapłonowych i ich wpływu na parametry jakości energii elektrycznej i parametrów świetlno-optycznych
  • określanie charakterystyk własności fizyko-chemicznych materiałów luminescencyjnych i cech promieniowania optycznego
  • ocena jakości systemów oświetleniowych
  • działalność ekspercka w zakresie źródeł światła i systemów oświetleniowych
  • udział zarówno w krajowych jak i międzynarodowych projektach badawczych

English version

Scope of research
  • lighting technology; attributes and properties of optical radiation as the function of chemical analysis, influence on the environment, topology of ignition and stabilizing systems and their impact on energy quality, lighting and optical  parameters,
  • determination of the physical and chemical characteristics and optical radiation attributes of luminescent materials,
  • evaluation of the quality of lighting systems,
  • consultancy on lighting sources and lighting systems
  • participation in national and international research projects.

Powrót »