Home | | Mapa strony


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka stanowi jeden z elementów systemu służącego efektywnemu wykorzystaniu przez Polskę środków strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Jego celem jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.

> przeczytaj więcej

2013-12-12 | Zaproszenie na konferencjęJ.M. Rektor
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.

ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Konferencja odbędzie się
17 grudnia 2013 roku o godzinie 12.00
w budynku Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
(bud. B, Aula 117)
Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

> przeczytaj więcej2013-04-29 | Pilotażowy konkurs ERA CHAIRS ogłoszony przez Unię Europejską

   
Wzmacnianie silnej, międzynarodowej pozycji polskich uczelni i ośrodków badawczych jest jednym z najpoważniejszych wyzwań – znaczącym wsparciem w podnoszeniu ich konkurencyjności może stać się ogłoszony przez Komisję Europejską pilotażowy konkurs ERA Chairs. Jego budżet – 12 milionów euro – pozwoli na tworzenie Katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej w krajach i regionach Europy, które dotąd w niewystarczającym stopniu korzystały ze środków 7. Programu Ramowego.Wzmacnianie silnej, międzynarodowej pozycji polskich uczelni i ośrodków badawczych jest jednym z najpoważniejszych wyzwań – znaczącym wsparciem w podnoszeniu ich konkurencyjności może stać się ogłoszony przez Komisję Europejską pilotażowy konkurs ERA Chairs. Jego budżet – 12 milionów euro – pozwoli na tworzenie Katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej w krajach i regionach Europy, które dotąd w niewystarczającym stopniu korzystały ze środków 7. Programu Ramowego.

> przeczytaj więcej2013-04-23 | Zaproszenie na konferencję

   

J.M. Rektor Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach - prof. dr hab. Jacek Semaniak 

ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą realizację Zadania 1: "Rozwój interdyscyplinarnych laboratoriów badawczych UJK (INZLAB)" w ramach projektu "Rozwój bazy  badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego" Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2013 roku w budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ,ul.Świętokrzyska 15,aula główna.Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy.

> przeczytaj więcej
> więcej aktualności