Jubileusz 200-lecia utworzenia Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach