Wydziałowa Pracownia Komputerowa

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność mgr Robert Piekoszewski 4.08 41 34-24-858 robertp@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek Konsultacje: wtorek 10-12, czwartek

Rada Wydziału

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju dr hab.

Zakład Informatyki i Elektroniki

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność prof. dr hab. inż. Marian Bolesław Gorzałczany 4.23 41 34-24-217 m.b.gorzalczany@tu.kielce.pl Konsultacje: poniedziałek 11.30